Diverre...
Sorry...
Orsak...


Me kan ikkje reservera plass på førehand for bubilar, campingvogner eller telt.
Campingen har stort område, så me skal nok finna ein god plass når de kjem.

Du kan reservera

10
utleigehytter
i varierande storleik

Bruk e-post og send ein forespørsel der du fortel kva behov du har.

Me lover å svara deg så snart som råd.

Helsing
Kenneth og Inger Grethe