Sundal-Camping

Probably the the best place to camp on the globe!

Welcome to experience adventures at Sundal-Camping

Det naturlege utgangspunkt for ein skitur på Folgefonna eller berre opplevinga ved å spasere i den vakre naturen i Bondhusdalen. Gode tilhøve for fiske etter laks og sjøaure. Like så, eit godt fjordfiske

Fishing and sealife

Gode tilhøve for fiske etter laks og sjøaure. Like så eit godt fjordfiske. Utleige av kano, båtar og motorar. Stor gjestehavn. Sundal-Camping har også eigen grillplass disponibel.

Room for all

Hytter, plass for telt og campingvogner Sundal-Camping har 10 hytter frå 20 til 64 kvm. 2 sanitærhus og 60 oppstillingsplassar for vogner og telt. Fellesrom, kiosk, grillplass, leikeplass og badeplass. Gardsbruk med hest, kyr, sau og eige gardsmuseum.

This video is presented by courtesy of #visitodda

Odda is the nearest town 20 km. from Sundal